Starten

....10  frimærkesamlere startede d. 17. februar 1936 Østsjællands Filatelistforening. Det var midt i 30ernes svære tid med arbejdsløshed og lavkonjuk-tur. Til gengæld var fritidstilbuddene ikke så alsidige som i dag. Man mødtes i begyndelsen på Hotel Hafnia, man måtte pga. pladsproblemer have skiftende mødelokaler, ofte selv medbringende brændsel for at få lidt varme. Klubbens bestyrelse var god til at tackle problemerne og i 1938 afholdt man en klubudstilling med ca. 400 besøgende. Klubben meldte sig ind i landsorganisationen (i dag DFF Dansk Filatelist Forbund) og man fik oparbejdet en stærk juniorafdeling.

Nogen må have drillet Østsjællands Filatelistforening med dets forkortelse ØFF, for på et tidspunkt skiftede klubben navn til Køge Frimærkeklub.

Efter krigen fortsattes klubarbejdet og det førte til en medlemsfremgang der stagnerede i 1980erne med 250 medlemmer.

Køge Frimærkeklub i dag.

I dag har klubben ca 60 medlemmer. Man holder sine møder på mandage i kantinen på Køge Gymnasium, hvor der er dejlig plads til de mange albums og kataloger.

På mødeaftenerne  byttes og handles frimærker, holdes foredrag og afsluttes med miniauktioner.

Del siden